Minister Zdrowia po raz drugi przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Hajnówce certyfikat akredytacyjny w zakresie leczenia szpitalnego. Jest on potwierdzeniem pozytywnej oceny pracy Szpitala.

Już w piątek (15 lipca) rozpoczynam Program Profilaktyczny „Dbam o zdrowie”. Program finansowany jest przez nasz Zakład i skierowany do pacjentów w wieku 55 – 60 lat objętych Podstawową Opieką Zdrowotną przy SP ZOZ w Hajnówce.

Od 1 lipca na terenie naszego szpitala funkcjonuje nowy Pododdział Rehabilitacji Kardiologicznej. Został wydzielono z części Oddziału Wewnętrznego. Pokoje dla pacjentów wyposażone są w łazienki , łóżka z automatyczną regulacją położenia, TV oraz z dostępem do Wi-Fi.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarza ze specjalizacją z zakresu chorób wewnętrznych.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białowieży, z jednoczesnym objęciem stanowiska kierownika Ośrodka. Oferujemy mieszkanie. Oferty prosimy kierować pod adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9 17 – 200 Hajnówka informacje telefoniczne pod numerem: 85  682 92 Continue Reading

O satysfakcji i skuteczności leczenia pacjenta często decyduje już jego pierwszy kontakt z pracownikiem szpitala. Chcąc więc zapewnić wysoki poziom świadczeń zdrowotnych w naszej placówce Zespół ds. Etyki organizuje cykle spotkań personelu medycznego ze specjalistami…