Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce poszukuje lekarza ze specjalizacją z zakresu chorób płuc lub będącego w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, czy też chcącego rozpocząć szkolenie specjalizacyjne w wyżej wymienionej dziedzinie medycyny…

Każdego roku 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji hajnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek organizuje majówkę pielęgniarek. W tym dniu część pielęgniarek świętuje swój jubileusz pracy…

Szanowni Państwo, informujemy, iż uległ zmianie dotychczasowy adres siedziby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Nowy adres Zakładu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda 9
17- 200 Hajnówka

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie w dwóch grupach wiekowych na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w Hajnówce – 1, 2, 3, 6 czerwca przy Urzędzie Miasta, Zina 1 oraz 1 czerwca w Kleszczelach przy Miejskim Ośrodku Kultury…